Text inspirat en la filosofia de Sun Tzu (L’art de la guerra).

L’actitud és important en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, per exemple a l’hora de prendre decisions.
Una actitud negativa ens pot portar un resultat que no sigui el que hem desitjat, en canvi, una actitud positiva ens pot portar a l’èxit.
El resultat de tenir una actitud positiva no sempre és l’èxit, i potser per alguns, l’èxit no és la seva meta, ni tampoc l’èxit és el que hem de perseguir sempre, però no podem deixar l’actitud de banda ja que és la única forma d’aconseguir bons resultats.

Quan un veu una kata molt ben realitzada i es limita a dir “que bona”, tot segueix igual.
Si la reacció fos “jo la puc fer millor”, l’aprenentatge segur que serà més fàcil i et pot portar a ser el pròxim a causar admiració.

Per què veure passar la història si en pots formar part?
Si aquesta actitud positiva la traslladem al dojo, el resultat serà que:

Si un treballa millor, aprèn més.
Si un aprèn més, 10 treballen millor.
Si tots treballen millor, el sensei treballa millor.
Si el sensei treballa millor, tots aprenen més
i el treball del sensei es veu recompensat.

Pel contrari:

Si un treballa malament, tots treballen malament.
Si tots treballen malament, el sensei no pot ensenyar tan bé com ell voldria, per tant, ningú aprèn.

Amb aquest raonament vull dir que el karate, tot i ser una art marcial individual, dins el dojo l’actitud negativa d’un pot afectar a la resta de companys, ja que dins el dojo tots som un equip.

Categories: Reflexions