Deliciosament Natural i Refulgent!

[bscolumns class="one_half"][/bscolumns] [bscolumns class="one_half_last"](C) om que no hi ha masses paraules amb la K (almenys en català), A dapto una mica la lletra. R ealment és l’art del moviment i A viva l’alè del viure, T emptant a molta gent perquè E ncomana el goig de ser lliure.[/bscolumns]...