Karate Rocky Ryu

NIPON ROCKY KARATE-DO KAY SYSTEM

President founder: Hirotsugu Miki 8 Dan de Karate-Do

Vull presentar-vos el sistema Rocky-Ryu.
El Karate-do forma part de la tradició japonesa i a l’escola Rocky-Ryu aquesta tradició és molt valorada.

Fent Karate-Do s’apren a ser fort, a tenir bon cor i a pensar en els altres, però parlem una mica dels beneficis que pot aportar el Karate-Do Rocky Ryu Kay sobre el cos humà.

Si tenim en compte que el cos humà és un tot indivisible, qualsevol millora o carència que afecti una de les seves parts tindrà un efecte immediat en el conjunt harmònic de tot. En conseqüència, quan tenim en compte els possibles efectes de la pràctica de les Arts Marcials, haurem de pensar en el desenvolupament del cos que les practica, així com la seva edat. També és important no oblidar tres aspectes fonamentals de la persona:
A) El desenvolupament somàtic.
B) El component psicològic.
C) La seva vida de relació i comunicació com a resposta al seu entorn.

A la primera fase, la infantesa, i al principi de la segona, l’adolescència, tindrà una importància prioritària el correcte desenvolupament somàtic (sistema esquelètic, muscular…) per tal d’aconseguir un correcte desenvolupament del subjecte.
A la segona fase s’assenten les bases d’una correcta fisiologia de l’exercici i s’acostuma a superar el cansanci, així com s’aprofiten al màxim les capacitats que comporten l’edat: elasticitat, flexibilitat, agilitat…
A la tercera fase, s’intenten corregir i evitar errors com les males coordinacions, la manca de concentració… mentre que en l’aspecte psicològic, es desenvolupa el caràcter. També s’ofereix una normativa de comportament ètic cap els companys dins el marc de la rutina diària. Una base de formació equilibrada i un caràcter sòlid poden evitar molts problemes en el futur de la persona (alcoholisme, drogodependència, tabaquisme…)
Hem de tenir en compte que aconseguir en aquesta època de la seva vida el més alt nivell d’equilibri psicològic, dins d’una línia de comportament adequada en una ment habituada a l’anàlisi dels seus actes i reaccions, és la millor aportació que el Karate-do pot conferir als seus practicants. En aquest sentit, l’objectiu més important és aconseguir un perfecte equilibri entre les parts que formen l’ésser humà (ment, cos i esperit).
En plena fase de juventut, la pràctica de les arts marcials ajudarà a potenciar les capacitats físiques, musculars i respiratòries del subjecte. Es perfeccionarà la seva sensació de plenitut (la plenitut no radica en aconseguir tot el que desitgem, sinó en saber valorar el que tenim, que sol ésser molt més del que ens podem imaginar).
A la quarta fase, tenint en compte que el subjecte hagi practicat altres modalitats d’esport amb anterioritat, es pot assegurar que amb el Karate-do aconseguirà retardar, en mesura del possible, l’efecte envellidor dels anys conservant el seu to muscular, la seva agilitat, el seu sentit de l’equilibri…
A més, l’entrenament amb gent de totes les edats mantindrà al subjecte integrat a una vida esportiva psicològicament adequada, Assistint al dojo (lloc d’entrenament de les arts marcials) aconseguirà “desintoxicar-se” dels problemes laborals, domèstics, d’estrés… però el més important és que haurà après a controlar el seu propi cos i a veure dins el seu interior, estant així preparat per a regular la ment.

Molts de vosaltres us preguntareu per què s’ha d’aprendre a regular la ment. La resposta és molt senzilla.
La ment està estretament lligada al cos. Vegem-ne alguns exemples:
– La depressió pot provocar una úlcera d’estómac o indigestions.
– El mal humor afecta al fetge produïnt un malfuncionament.
– La tristesa provoca estancament i opressió dels pulmons.
– La por pot alterar el funcionament dels ronyons i bufeta.
Val a dir que mentre el cos i la respiració siguin equilibrats, aquestes enfermetats no apareixeran.

Contracció isomètrica: Sense desplaçament ni distensió de la fibra muscular.
Contracció isotònica: Amb desplaçament i distensió de la fibra muscular.

El sistema de la Rocky Ryu Kay treballa com elements fonamentals la relaxació, la flexibilitat i la màxima extensió dels grups musculars i articulars. L’eficàcia de la tècnica es deu a la correcta aplicació d’uns conjunts de forces coordinades i concentrades en un sol punt, amb la màxima potència, conservant l’equilibri harmònic del conjunt.
Així doncs, aquests exercicis no interfereixen en el desenvolupament normal harmònic de la persona, sinó que ajuden a afavorir-lo i potenciar-lo. A més. Es poden compaginar amb qualsevol altre pràctica esportiva (escalada, esquí, natació…)
Si bé és cert que les petites articulacions dels peus i les mans (interfalàngiques i falangico-metacarpianes) pateixen, de vegades, de forma fortuïta impactes que poden comportar traumatismes i lesions, són fàcilment evitables amb les degudes proteccions.

Resumint una mica tot el comentat fins ara, direm que el sistema Karate-do Rocky Ryu Kay repercuteix favorablement en l’apartat ossi-articulació-múscul-lligament produïnt:
-En el sistema locomotor: més flexibilitat en les estructures de la columna vertebral i grans articulacions, el que determina la carència i inclús la total desaparició de les habituals cervicàlies: dolor al coll i a la nuca; dorsàlgies: dolor a l’esquena… que, de vegades, no es poden diagnosticar mèdicament.
-En el sistema respiratori: més capacitat pulmonar potenciant l’equilibri corporal i un alt grau de flexibilitat i elasticitat.
-En el sistema endocrí i metabòlic: una millor resistència al cansament, una més ràpida recuperació a l’alliberar-se amb més facilitat dels productes del catabolisme cel·lular.
-En el sistema nerviós: en l’aspecte sensitiu, pontenciant el coneixement de l’esquema corporal, s’apren a escoltar al propi cos i a autorealitzar-se sense caure en la por no fonamental o a no patir disfuncions o enfermetats. Els mecanismes de treball dels òrgans i els sistemes és més conegut i s’obté un millor rendiment de les seves capcitats i es potencien aquells elements més febles en pitjor situació.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.