Sobre les postures

El karate-do Rocky Ryu no només tracta el cos físic del practicant, sinó també la ment. En concret les funcions cognitives que tenen a veure amb els moviments i les activitats diàries.
Quan la persona es fa gran comença a perdre capacitat motriu, i es pot veure incapaç de fer algunes coses, necessitant ajut. Al final tot això es pot traduïr en una pèrdua d’autoestima.
El sistema de karate-do rocky ryu mitjançant les seves tècniques aconsegueix reforçar la ment i incrementar l’autoestima, és per això que fem servir exercicis de gimnàstica física grupal, exercicis de psicomotricitat, combinació de moviments i seqüències de ritmes marcats per millorar la coordinació intentant aconseguir l’equilibri entre ment, cos i actitud.

La roba que portem influeix en l’estat d’ànim. La roba ampla, els teixits naturals, i els color clars porten a la calma, és per això que ens vestim de blanc.

Només 3 coses per ensenyar:

SIMPLICITAT — PACIÈNCIA — COMPASSIÓ

La vida del guerrer no pot estar reduïda a aprendre les formes i la teòrica, ha de tocar l’essència i progressar vers el seu acompliment.

Objectiu de l’entrenament:

REDUÏR LA LENTITUT – REFORÇAR EL COS — POLIR L’ESPERIT

Les tècniques es basen en 4 qualitats que es reflexen en la naturalesa del nostre món.
En funció de les circumstancies heu de ser:

DURS COM EL DIAMANT – FLEXIBLES COM EL PLANÇÓ
FLUÏDS COM L’AIGUA — BUITS COM L’ESPAI

LES POSTURES

Es poden considerar com el conjunt de les relacions entre l’organisme sencer, les diferents parts del cos i l’ambient que l’envolta.
Segons Cailliet la postura es l’expressió somàtica de les emocions.

Les postures són una forma de llenguatge, una resposta global d’adaptació a un ambient, una correlació entre els aspectes corporal, mental i de comportament.
El nostre treball tècnic es basa en una realitat anatòmica i funcional, resultat de tres aspectes fonamentals: l’anatòmic-mecànic, el neuromuscular-neurofisiològic i el psicomotor.
El factor principal de la postura és el to muscular que és també l’expressió de les emocions i les actituds.
Les contraccions que equilibren la postura són contraccions sensitives i estan influenciades per la gravetat, per tant educar la postura vol dir educar les sensacions.
Per aconseguir això és necessària una gran sensibilitat dels receptors propioceptius exigint una constant vigilància neuromotriu.
Per això són molt importants dins de l’estil Rocky Ryu les katas Kihon Ichi i Kihon Ni ja que treballen els moviments bàsics del karate.
Com deia E. Jacobson només el simple pensament fa en la musculatura corresponent uns potencials d’acció, mínims però precisos, sense manifestar cap moviment.
Aquestes tensions són la base de les perturbacions psicosomàtiques.
Shin-do Rocky Ryu karate-do es basa en trobar la forma de moviment més natural possible, i neix de la pròpia experiència del Soke Miki.
Es basa en sentir el moviment del cos amb l’objecte i el terra, i tambe amb les tensions i del mínim esforç.

En el mètode de l’EUTONIA (tensions armoniosament equilibrades), es poden separar 5 grans orientacions:
1) moviments que faciliten la consciència del cos
2) els moviments amb desplaçament
3) dominar l’equilibri
4) els moviments en grup
5) les posicions del cos

L’acció s’ha de fer de manera natural, sense contraccions inútils.
La persona ha de participar i observar el propi cos.

El moviment pot ser programat o sortir de manera espontània, però fugint d’automatismes.
Hem d’arribar a la sensació de llibertat mitjançant el propi cos i podem fer-ho servir per diferents objectius:
1) per dominar el cos
2) pel moviment rítmic
3) per la reeducació psicosomàtica

Intentar treballar aquest estil de karate-do és una llarga implicació, com deia el Soke: “ware ganae“ (no té final).

LES POSTURES I EL TREBALL MUSCULAR

L’estàtica de la pelvis:
La cintura pélvica és la base central que enllaça el tronc amb els membres inferiors, ho anomenem kime o tandem i és (o hauria de ser) l’origen de tot moviment voluntari. De fet l’entrenement dins el món de les arts marcials té com a objectiu el començament “primitiu“ per mitjançant el treball “pràctic“ arribar al moviment “intuïtiu“

— l’art no fa l’home — ni l’home fa l’art —

per això cada persona uneix conceptes i tècniques de karate que ha après, amb les seves propies experiències.

El karate-do és com la vida, sempre està en procés de transformació.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.